Terma & Syarat

Terma & Syarat dalam perkhidmatan QurbanAid

Terma & Syarat
 • arrow_drop_downMaklumat kandungan
  1. QurbanAid berhak meletakkan syarat dan peraturan pendaftaran keatas pelanggan.
  2. QurbanAid tidak menjanjikan gambar dan video pelaksanaan korban yang akan dihantar kepada setiap seorang peserta.
  3. Tarikh pelaksanaan Qurban yang akan dilakukan adalah mengikut tarikh yang telah ditetapkan.
  4. Harga atau atur cara perjalanan yang dinyatakan oleh pihak QurbanAid adalah tertakluk kepada perubahan dari semasa ke semasa.
  5. Sekiranya pelanggan membatalkan penyertaan Qurban di saat-saat akhir, wang yang telah dijelaskan tidak akan dikembalikan.
Notis Privasi
 • arrow_drop_downMaklumat kandungan
  Segala maklumat peribadi yang anda berikan kepada pihak Hannah Travel & Tours akan dilindungi dan dirahsiakan. QurbanAid akan menyimpan, memproses, menggunakan data peribadi bagi tujuan menyediakan perkhidmatan, bahan pemasaran, dan produk QurbanAid selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010.
Pendaftaran
 • arrow_drop_downMaklumat kandungan
  QurbanAid menyediakan pelbagai saluran pendaftaran yang efektif bagi memudahkan pelanggan untuk membuat tempahan Qurban dan Aqiqah dengan lebih yakin. Sila rujuk kepada link 'Pendaftaran' di bahagian menu 'Soalan Lazim'.